Jednoduchá a efektivní metoda učení

Učení je velmi důležité pro získávání informací. Mnohdy se však stane, že si látku pouze přeříkáte nazpaměť, a poté ji napíšete do testu. Na střední je tato metoda sice funkční, ale do budoucna poměrně zbytečná a neefektivní. Existují však další metody, které vám pomohou porozumět problematice a poté uspět u testu i s důsledkem toho, že si učivo zapamatujete po mnohem delší dobu. A to pak můžete využívat dále ve studiu, učitelé budou nadšení, že jste si z jejich hodin nějaké vědomosti odnesli a jistě ke všem těmto pozitivům přidá i váš vlastní pocit, že jste více, než jen žák snažící se „hlavně projít“. Dnes se seznámíme s metodou, která nebude vyhovovat každému. Díky existenci nespočtu metod si musíte sami vybrat tu, která vám vyhovuje. Je to velice individuální a zjistíte to pouze zkoušením.
čtenářka u řeky
            Metoda trojího čtení je založená na celkovém porozumění textu, na naučení se většího celku. Body jsou samozřejmě podstatné při každém učení, jelikož jsou jednoduché a dobře zapamatovatelné. Ovšem jednotlivé body často vynechávají informace, které potřebujete k pochopení problematiky.
            Prvním bodem trojího čtení je rychločtení. Poprvé text pouze projedete, dá se říci diagonálně. Na tom je totiž rychločtení založeno. Od horního levého konce do pravého spodního konce. Z prvního čtení není nutné si vše pamatovat. Vlastně nemusíte téměř nic. Pouze rychle projdete základ a hlavní téma textu.
srdce v knize
            Dalším krokem je důkladné pročtení textu. K této části budete potřebovat zvýrazňovač, případně, pokud je vám bližší podtrhávání textu, tužka. Text si důkladně celý projděte, věty čtěte pomalu a pozorně. Vytyčte si hlavní informace, které si zvýrazníte.
            Posledním krokem je sepsání těchto bodů nebo úryvků a následná snaha se snažit převyprávět text s jejich pomocí. Pokud vám informace chybí, klidně si vytvořte další bod, ovšem aby jich nebylo mnoho a vy jste zvládli opravdu problematiku vyprávět sami za sebe.
            A učení s trojím čtením je dokonáno. Metoda opravdu není vhodná pro každého, ale je jednoduchá a účinná. Je opravdu třeba si vyzkoušet, zda-li vám vyhovuje a opravdu funguje, v jiném případě je třeba hledat jinou metodu.