Recyklace a koloběh skla

Recyklace a koloběh skla, je velmi zajímavý proces. Recyklování jakýchkoliv výrobků se už dávno stalo každodenní součástí všech našich životů. Dnes se společně podíváme, jak to vlastně funguje s takovým sklem.
Jak již určitě všichni víme, sklo je křehká surovina, která je velmi využívaná. Používá se nejčastěji v průmyslu, dopravě i domácnosti.
fialový hyacint
Překvapením pro vás bude, že ne každé sklo se k recyklaci hodí. Mezi druhy, které
se k recyklaci hodí, patří například sklenice, tabulové sklo, lahve z barevného skla apod.
Mezi to, které se nehodí, můžeme zařadit plexisklo, zrcadlové sklo a mnoho dalších.
Jestliže se ptáte, proč je recyklace vlastně výhodná, naše odpověď bude opravdu jednoduchá. Velmi se tím šetří energie a hlavně pomáhá k čistějšímu životnímu prostředí.

Co se týká samotné recyklace, pak se jedná o proces, při kterém se už minimálně jednou vyrobené sklo vrací zpět do výrobny a může být použito znovu a znovu na další výrobky.
Dá se říct, že se sklo dá recyklovat až do nekonečna.
Pokud chcete i vy přispět k lepšímu životnímu prostředí, třiďte. Zajistíte tím nekonečný koloběh. Pokud sklo vytřídíte vy, vytřídí jej pak i zaměstnanci, díky kterým se dostává k dalšímu zpracovateli, a mohou dále vznikat neuvěřitelné výtvory.
nápojové sklo
Jistě jste již někdy v minulosti slyšeli o sklárně. Je považována za místo, kde právě k výrobě skla dochází. Mají velmi dlouhou a pestrou historii, která je opravdu zajímavá. Velký rozmach skláren na našem území vznikl po třicetileté válce. Právě sklo z Čech se časem začalo vyvážet do celé Evropy. Útlum ale nastal po první světové válce, ale později byl znovu obnoven.

Zajímavostí pro vás může být to, že každá skleněná láhev je až z 50 – 80% vyrobená ze skla, které již minimálně jednou bylo recyklováno. Je to opravdu šílené, když se nad tím tak zamyslíte. Pamatujte, že recyklovat je velmi důležité.